Relatie intre expeditorul unui mesaj tip email si destinatarul acestuia. Aceasta relatie poate fi creata prin facilitarea sau incheierea unei legaturi comerciale intre expeditor si destinatar. O relatie de afaceri poate, de asemenea, fi creata printr-o corespondenta prealabila initiata de o persoana, prin care se solicita informatii, raspunsuri la chestionare si sondaje, raspunsuri la loterii si concursuri sau contacte offline, cu conditia ca, in momentul contactului, sa li se solicite viitorilor destinatari permisiunea de a primi mesaje comerciale prin email, pentru obtinerea unui consimtamant informat. Pentru detalii, va rugam sa consultati extrasul din Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice(Numarul 506/2004)