Program ce analizeaza fragmentul de text introdus in sectiunea