O reclama care apare deasupra continutului unei pagini web, creand impresia de