Conform Art 1 pct. 8 din Legea comertului electronic