Reprezinta un fisier protejat prin parola de acces, ce include numeroase informatii precum: numele si adresa de e-mail a detinatorului de certificat digital, o cheie de cifrare ce poate fi utilizata pentru a verifica semnatura digitala a posesorului si perioada de validitate a certificatului digital. Autoritatile de certificare colecteaza informatii despre o anumita companie sau persoana fizica, eliberand ulterior un nou certificat digital.