O sectiune in care puteti copia local sau restaura continutul site-ului, baze de date MySQL, aliasuri si filtre de email sau actiunea de copiere locala sau de restaurare. Backupurile copiate sunt salvate in diverse formate arhivate, un format obisnuit fiind .gz. Pentru a le dezarhiva se foloseste un program de tipul Winrar sau Winzip (pentru sistemul de operare Windows), iar daca utilizati MacOS, le puteti dezarhiva cu StuffitExpander. Serviciile de hosting realizeaza in general un back-up al datelor, unul al e-mail-urilor si unul al DNS-urilor.